سامانه پذیرش مدرسه علمیه ثامن الائمه علیه السلام قم

راهنمای تصویری مراحل ثبت نام:

گام اول: ایجاد حساب کاربری

پس از ورود به سامانه، ابتداء گزینه ایجاد حساب کاربری را انتخاب نمایید و اطلاعات درخواستی را تکمیل کنید.

گام دوم: تکمیل فرم پذیرش

پس از ایجاد حساب کاربری و ورود به سامانه، از طریق منوی سمت راست گزینه ثبت نام را انتخاب کنید و فرم پذیرش را تکمیل نمایید.

گام آخر: نوبت گیری مصاحبه

پس از تکمیل و ارسال فرم، صفحه شما منتقل به بخش نوبت گیری می شود؛ در این مرحله زمان متناسب با خود جهت مصاحبه حضوری را انتخاب نمایید.